کارگروه فرهنگی و هنری

کار گروه فرهنگی و هنری یکی از کارهای اجرایی انجمن ایرانیان ایرانیان منیتوبا میباشد که در زمینه هماهنگ سازی برای طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در چارچوب های انجمن فرهنگی ایرانیان منیتوبا مینماید.

از زیرشاخه های این گروه کمیته موسیقی دوستداران فرهنگ ایرانیان ( در آینده نزدیک کمیته فیلم و سینما میباشد ) گروه های فعال دیگری در زمینه های هنرهای تجسمی، نقاشی، تصویرگری و سایر هنرهای اصیل ایرانی که اولین برنامه خود را در سالن برگزار گردید که تعداد بازدید کنندگان و هنرمندان قبل توجه بود که کمیته توسط سرکار خانم نسرین کیان مهر و مریم میرزایی و انجمن برگزار گردید.

توسعه فرهنگ و ایرانی و پارسی و آشناسازی جامعه چند ملیتی و چند فرهنگی کانادا با فرهنگ و رسوم کلی و قومیتی ایرانی از مهمترین اهداف کار گروه فرهنگی و هنری انجمن ایرانیان منیتوبا میباشد

زنده نگهداشتن موسیقی و زبان پارسی که به عنوان شاخه های اصلی فرهنگی و ملی ایرانیان به حساب میاید مخصوصاً برای کودکان و جوانان ساکن کانادا از جمله خطوط اصلی انجمن فرهنگی منیتوبا و کارگروه فرهنگی و هنری است

کارگروه فرهنگی و هنری مفتخر است تا زمینه های شایسته برای ارتقای فرهنگ و هنر ایرانی را برای هموطنان ساکن منیتوبا فراهم نماید

لذا از دوستانی که تمایل به همکاری با این گروه را دارند دعوت میشود که با روابط عمومی انجمن تماس حاصل نمایند.